Pensioen is meer dan je maandelijkse poen

Date
14-12-2020
Publication
Rapport
Expertise
Corporate Governance & Sustainability

In 'Pensioen is meer dan je maandelijkse poen' schetsen Harry Hummels en Nikki Trip een wereld waarin deelnemers van pensioenfondsen steeds meer blootgesteld worden aan financiële risico's. Die risico's hebben betrekking op schommelende rendementen, dalende inkomsten en stijgende kosten tijdens hun pensionering. Hoe goed zijn pensioenfondsen toegerust om deelnemers tijdig en adequaat te beschermen tegen al te grote financiële golfbewegingen op hun oude dag - en in de aanloop daarnaar? Het rapport vormt de neerslag van literatuuranalyse en van tientallen gesprekken die de auteurs voerden met deelnemers en bestuurders van pensioenfondsen en met talloze stakeholders zoals de minister van SZW, toezichthouders, sociale partners, belangenorganisaties en vele wetenschappers. Het project is totstandgekomen met steun van PFZW.

Publication

Pensioen-is-meer-dan-je-maandelijkse-poen.pdf

Share article