Mensen in Ketens (in Dutch)

Date
21-06-2023
Expertise
Sustainable Business

In Dutch.

Dit opiniepaper dat Harry Hummels schreef op verzoek van het MVO Platform gaat over de noodzaak van sociale, ethische en milieu minimumnormen in internationale waardenketens. Die normen zijn noodzakelijk maar niet voldoende. In het paper pleit ik voor ‘medemenselijk’ ondernemen: internationaal goed zaken doen door mensen en natuur te respecteren

Publication

Mensen-in-ketens-23-juni-Final.pdf

Share article