Agape: de mens als motor van de onderneming

Date
10-04-2021
Publication
Rapport
Expertise
Sustainable Business

Hoe belangrijk is het welzijn van werknemers voor Nederlandse bedrijven? Deze vraag staat centraal in het onderzoek Agape: de mens als motor van de onderneming. De studie werd in het najaar van 2020 uitgevoerd onder ruim 3400 Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers door de samenwerkende universiteiten van Maastricht en Utrecht. Het eindrapport geeft een beeld omtrent het commitment van Nederlandse bedrijven aan het welzijn en de ontwikkeling van hun werknemers. Daarbij is gevraagd naar de situatie voorafgaand aan en tijdens de coronapandemie. Dat beeld is positief. Voor het onderzoek werd een score ontwikkeld voor de aandacht die bedrijven geven aan het welzijn van hun werknemers, de zogenaamde attentiescore. Gemiddeld geven de respondenten een 8 voor de aandacht van hun bedrijf voor het welzijn van hun onderneming. Tevens geeft een ruime meerderheid van de respondenten aan dat hun bedrijven tijdens de pandemie meer aandacht gaven aan welzijn dan ervoor. Iets minder dan de helft van de respondenten verwacht dat in de toekomst de aandacht voor welzijn in hun bedrijf alleen maar zal toenemen. Het onderzoek wijst daarmee op het belang dat respondenten hechten aan het welzijn van hun werknemers in het functioneren van de onderneming. Ze zijn daarbij van mening dat het goede doen tevens lonend is. De respondenten geven aan dat welzijn direct en positief is gecorreleerd met, onder meer, een toename van de productiviteit, de arbeidstevredenheid, de betrokkenheid van de werknemers en de aantrekkingskracht op nieuwe werknemers. Tevens leidt aandacht voor welzijn tot een daling van het ziekteverzuim en het personeelsverloop.

Publication

Agape_mens_motor.pdf

Share article